Skip to content

Biznis – poslovne ili organizacione konstelacije

biznis konstalacije

Biznis konstalacije su se razvile iz porodičnih konstelacija prateći zahteve da se metodologija terapije porodičnog poretka primeni na zahteve vezane za funkcionisanje kompanija, poslovnih sistema kao i na individualne potrebe u pogledu rešavanja problema vezanih za posao, novac, karijeru i imovinska pitanja.

Biznis (organizacione) konstelacije vremenski kraće traju i mnogo su manje emotivne nego porodične konstelacije. One se baziraju na istim principima koje su vezane za funkcionisanje socijalnih sistema. Najznačajniji su sledeći biznis (organizacioni) principi:

 1. Postojanje problema
 2. Ono što jeste, mora biti prepoznato (poštovano)
 3. Ukazivanje na moguću promenu i ono što je potrebo da bude sačuvano
 4. Pravo na pripadnost
 5.  Ravnoteža davanja i primanja
 6. Potreba za poretkom (hijerarhijskim, po starosti, kompetenciji, itd.)

Biznis konstelacije mogu da se izvode i imaju mnogostruku primenu kako za potrebe individualnog razvoja tako i za rešavanje zahteva velikih poslovnih sistema. Ovde ću navesti samo neke od mogućnsti:

 1. Prikupljanje informacija u pogledu značajnih personalnih i ekonomskih odluka
 2. Proveravanje i optimalizacija rukovodećih funkcija u kompaniji
 3. Prepoznavanje postojeće dinamike u organizaciji
 4.  Otkrivanje koji su značajni izvori i potrebe pojedinca i grupe i gde se nalaze
 5. Razvijanje kulture kompanije
 6.  Nalaženje pravog mesta za zaposlene i spoljne konsultante
 7. Postizanje ličnih poslovnih, novčanih ciljeva i otkrivanje i ostvarivanje ambicija