Arkona

Psihološko savetovalište

Porodične konstelacije

Porodični raspored | Redovi ljubavi | Porodična sistemska terapija po Bertu Helingeru | Pokret duše | Pokret duha

Kako u mojoj porodici nikog neće novac? Zašto dete od 6 godina okruženo ljubavlju i brižnim roditeljima razmišlja o samoubistvu? Kako čovek koji se vozio 20 godina autobusom odjednom u tim okolnostima počinje da pati od paničnih napada? Zašto moja braća i sestre uvek nalaze agresivne partnere?
„Kad dedovi jedu kiselo grožđe, unucima trnu zubi.“

Porodične konstelacije su transgeneracijski metod kojim se iznosi na videlo i razrešava upletenost člana porodice u sudbinu i traume roditelja i predhodnih generacije.

Porodični raspored je grupna sistemska terapija koju je razvio nemački terapeut i filozof Bert Helinger sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Koristi se kao psihoterapijska metoda u transformaciji i razrešavanju različitih psiholoških tema i problema kako individualnih, tako i porodičnih, partnerskih, roditeljskih, poslovnih i mnogih drugih.

Tokom razvoja tehnike došlo se do iskustva da takođe ima i isceliteljsko dejstvo, budući da podržava proces ozdravljenja kod različitih fizičkih bolesti. Kod nas u Srbiji je 2007. godine porodični raspored zakonski priznat kao pomoćna, tradicionalna, alternativna medicinska tehnika.

Mnogi lični problemi i teme sa kojima se mi nosimo u svom životu rezultat su konfuzije i trauma u porodičnom sistemu. Porodica, kao i svaki drugi sistem ima prirodni poredak. Kada je on narušen, delovanjem različitih traumatičnih događaja, dolazi do poremećaja koji mogu da deluju kroz nekoliko generacija.

old-family.jpgProcesom emotivnog i psihičkog vezivanja traumatično iskustvo se prenosi sa roditelja na decu i ono se ne završava na drugoj generaciji. Istim mehanizmom vezivanja i poistovećenja ono može obuhvatiti nekoliko generacija. To je ključ koji razjašnjava kako se određeni poremećaji i psihičke bolesti pojavljuju kod dece, mladih ljudi ili odraslih koji nisu lično bili traumatizovani ili svedoci traumatične situacije.

Roditelji koji su povređeni, uplašeni, ophrvani tugom, bolom, krivicom osećaju se bespomoćni i ne mogu svojoj deci preneti osećaj emotivne sigurnosti tokom procesa vezivanja.

Grupni rad u okviru porodičnog rasporeda ima za cilj da iznese na svetlost dana ono što je bilo potisnuto, zaboravljeno, previđeno, bilo na individualnom ili transgeneracijskom nivou. Na taj način se ponovo uspostavlja celovitost i ravnoteža kako inidividualnog , tako i porodičnog polja. To dovodi do psihološkog rasterećanja i pokreće proces isceljenja na niovu psihe, tela i duše.