Skip to content

Da li nam preci kroje sreću?

  • by

Poredak ljubavi je na prvi pogled neobičan i interesantan, ali vrlo ozbiljan i moćan alternativni metod koji, polazeći od individualnog problema, deluje na ceo porodični sistem.

Poredak ljubavi (porodični raspored) je sedamdesetih godina počeo da se razvija kao grupna psihoterapijska tehnika u cilju razrešenja raznih psihičkih, porodičnih i međuljudskih problema, ali se nakon nekog vremena utvrdilo da pokreće isceljujuće procese kod različitih fizičkih bolesti. Ova metoda ne bavi se samo površinom simptoma već traga za njihovim korenima i probleme rešava na nivou na kojem su i nastali. Terapija se sprovodi individualno ili u grupi pred kojom pojedinac iznese samo u nekoliko rečenica simptome koji ga onemogućuju i smetaju mu u životu.

Nema mnogo priče
Za razliku od nekih drugih terapijskih pristupa, nema mnogo priče i analiziranja problema. Klijent kaže samo svoju osnovnu temu u nekoliko rečenica koje su svima jasne. Na primer: „Ne mogu da ostvarim partnersku vezu. Obično, već posle nekoliko meseci budem ostavljen”, „Imam ekcem kože”, „Osećam veliku anksioznost kada treba da odgovaram na ispitu”, „U porodici se često svađamo.” Tada, u zavisnosti od teme, klijent u dogovoru s terapeutom bira od nepoznatih ljudi predstavnike za, recimo, članove svoje porodice. On to čini na osnovu svoje intuicije i unutrašnjeg osećaja, bez mnogo razmišljanja.

Izaberite člana porodice
Ono što ovu metodu čini specifičnom jeste to što klijent između ljudi koji su prisutni u grupi bira po ličnom osećaju po jednog predstavnika za svakog ključnog člana porodice: oca, majku i, na primer, starije i mlađe dete. Uključivanje predaka i mrtvih članova porodice, kao i onih koji su se, na primer, ratnim stradanjima energetski vezali za porodicu dovodi do pomirenja na jednom dubljem nivou i živi dobijaju novu snagu – objašnjava Maja Mandić Marković, psiholog i konstelacioni terapeut.

Put ka ljubavi
– Predstavnici članova porodice ubrzo počnu da se ponašaju kao i sami članovi te porodice, osećaju njihovo unutrašnje stanje, ponekad čak izgovaraju i iste rečenice, koje su karakteristične za one koje trenutno predstavljaju. Dakle, daju informacije o dubinskoj, često skrivenoj dinamici odnosa u porodici, upućujući svojim ponašanjem na nekoga ko je nepravedno isključen, kome je nasilno uskraćeno pravo na pripadnost. To, na primer, može biti abortirano dete, neko ko je ubijen, neko ko se nije ponašao po moralnim kodeksima porodice i slično. Njihovo ponovno uključivanje u porodični sistem – na energetskom nivou – dovodi do pomirenja na jednom dubljem nivou, blokade se transformišu u životnu snagu, ponovo se otvara put ka ljubavi, koja je u svakom od nas – kaže naša sagovornica.
U trenutku kada se pronađe uzrok, istina je izašla na videlo, po pravilu teška i bolna, ali oslobađajuća.

Povrede u prošlosti
Velika je mogućnost da kroz porodični raspored, u grupnoj terapiji kroz predstavnike dođemo na nivo povrede u prošlosti koja se desila možda čak i pre nekoliko generacija, te se ponavljala i prenosila procesom emotivnog vezivanja deteta za roditelje. Tu treba dovesti do pomirenja, svesnog uvida koje vodi ka isceljenju koje omogućava da se u sadašnjem životu bolje i kvalitetnije živi.

Nema čarobnog štapića
Porodični raspored nije metoda čarobnog štapića koji može da leči sve bolesti. Radi se više o spoznaji i ličnom napretku. Ponekad ima neverovatnih uspeha u pokretanju isceljujućeg procesa i kod vrlo teških bolesti. Međutim, svaka bolest i put svakog čoveka su različiti. Zato se mora, bez obzira na uspehe i na sličnost primera, svakom pristupiti pojedinačno. Veoma je zanimljivo da u ovoj terapiji klijent može da izabere predstavnika i za samog sebe i da pošto napravi početni raspored članova porodice, sedne sa strane i posmatra šta se događa.

Mreže osećanja
Pred očima prisutnih počinje da se pojavljuje mreža osećanja, osećaja, doživljaja, međusobnih emocija, raznih stanja, tajni, barijera, blokova, koalicija, protivkoalicija, svega onoga što u stvari čini skrivenu dinamiku te porodice.
– Poredak se zasniva na osnovnoj ljudskoj sposobnosti da saoseća sa sebi bliskima, ali i s drugim ljudima koji mu nisu preterano bliski. Zato se predstavnik iz grupe može, bez kognitivnog saznanja, uvesti u energetsko, porodično polje klijenta i osećati se kao neki njegov predak. Bez ikakvog prethodnog saznanja o tome, jer se radi o energetskom znanju polja tog klijenta – kaže Maja Mandić Marković.