Skip to content

Sve može biti sve samo zato što je sa svime povezano ~ Bert Helinger

  • by

Sve

Sve može biti sve samo zato što je sa svime povezano. (To je ta rezonanca) Iz toga je sve sa svime povezano. Dakle ništa ne može biti pojedinačno. Pojedinačno je samo zato što je sa svime povezano, jer su u njemu i svi drugi. (Dakle, niko nije pojedinačan, ni dete. Ako dete gledamo samo pojedinačno, ne spoznajemo s čim je ono povezano, s nečim većim.) Zato sam ja istovremeno sve. Sve ne može biti bez mene i ja ne mogu bez svega. (To su dalekosežne misli i uvidi s dalekosežnim zaključcima.)

Šta to znači za način kako živim, način kako osećam, način kakav jesam? U svakom čoveku vidim sve ljude i s tim u njemu i sebe. Osećam u njemu i sve druge ljude, svakoga onakav kakav jeste. U svakom čoveku sreću me svi ljudi i u njima i ja.

Kako bih dakle mogao u njima nešto odbiti a da i sebe ne odbijem u njima? Kako mogu da se radujem njima a da se i sebi ne radujem u njima? Kako bih mogao nekom drugom želeti dobro a da to ne želim sebi i svim drugim ljudima? Kako mogu da volim sebe a da ne volim i sve druge ljude? (Jer smo sa svima u rezonanci.)

Ko u svima sve vidi, vidi u njima i sebe, sreće u njima i sebe, nađe u svima i sebe. Ko dakle drugima naškodi, naškodi i sebi. Ko druge povredi, povredi i sebe. Ko druge unapredi, unapredi i sebe. Ko drugima nešto uskrati, uskrati i sebi, i ko ih umanjuje, umanjuje i sebe.

Ko druge zaista voli, voli sve. Zato je ljubav prema bližnjem istovremeno sveobuhvatna ljubav, uključujući ljubav prema sebi samom. Ona je čista i ispunjena ljubav jer u svemu ima sve, pre svega i sebe sama.

Veličina

Rezonanca na kraju znači: „Volim sve.“ Ako se s nekim ne slažem ili odbijem nekoga, ispadnem iz te rezonance sa celinom i ne mogu se razvijati u skladu s njom.

Šta je rešenje? Sve što odbijem primim u svoje srce. Tako nađem sveobuhvatnu ljubav. Kroz nju postanem velik.

Šta ovde znači veličina? Priznajem da sam jednak svim drugim ljudima i oni meni. Jer tada sam povezan sa celinom i kroz celinu velik.

Bert Helinger ’’Priče o ljubavi’’ Udruženje ’’Helinger